UnilibБібліотекаБІБЛІОТЕКА
Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка

Нові надходження: Feb 2020 - Feb 2023

Мовознавство. - 2019. - № 5
Іноземні мови. - 2019. - № 4
Екологічний вісник. - 2019. - № 5
Вища освіта України. - 2019. - № 4
Бібліотечний вісник. - 2019. - № 6
Новое время страны. - 2019. - № 48
Ландшафт і архітектура. - 2019. - № 6
Землевпорядний вісник. - 2019. - № 12
Проблеми машинобудування. - 2019. - № 4
Вісник Книжкової палати. - 2019. - № 11
Вісник Книжкової палати. - 2019. - № 12
Економіка і прогнозування. - 2019. - № 3
Нафтогазова галузь України. - 2019. - № 6
Логистика: проблемы и решения. - 2019. - № 6
Офіційний вісник України. - 2020. - 4 Січень (№ 1)
Офіційний вісник України. - 2020. - 7 Січень (№ 2)
Офіційний вісник України. - 2020. - 11 Січень (№ 3)
Офіційний вісник України. - 2020. - 22 Січень (№ 6)
Офіційний вісник України. - 2020. - 15 Січень (№ 4)
Офіційний вісник України. - 2020. - 26 Січень (№ 7)
Офіційний вісник України. - 2020. - 18 Січень (№ 5)
Офіційний вісник України. - 2019. - 20 Грудень (№ 97)
Офіційний вісник України. - 2019. - 24 Грудень (№ 98)
Офіційний вісник України. - 2019. - 27 Грудень (№ 99)
Офіційний вісник України. - 2019. - 31 Грудень (№ 100)
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2019. - № 6
Теорія і методика фізичного виховання і спорту. - 2019. - № 2
Журнал математичної фізики , аналізу, геометрії. - 2019. - № 4
Фізико-математичне моделюванння та інформаційні технології. - 2019. - № 1/2
Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2019. - № 2
Показано 30 (312)