UnilibБібліотекаБІБЛІОТЕКА
Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка

Нові надходження: Dec 2018 - Dec 2021

Інтегровані технології та енергозбереження. - 2017. - № 4
Фізіологічний журнал. - 2017. - № 5
82
К72
Костюк, Григорій
Костюк, Григорій Зустрічі і прощання : спогади у 2 кн. - Кн. 1. - 720 с.
82
К72
Костюк, Григорій
Костюк, Григорій Зустрічі і прощання : спогади у 2 кн. - Кн. 2. - 512 с.
G69
П69
Практична граматика англійської мови з вправами : навч. посіб. (рек. МОН). - Т. 2. Modality, Non-Finite Verb Group, Foreign Plurals, Punctuation, Word Building, Some Difficulties in the Use of Articles. - 284 с.
Логистика: проблемы и решения. - 2017. - № 1
Академия архитектуры. - 1937. - № 2
Академия архитектуры. - 1937. - № 3
Енерготехнології та ресурсозбереження = Энерготехнологии и ресурсосбережение. - 2017. - № 3
Педагогіка і психологія. - 2017. - № 4
Новое время страны. - 2017. - № 47
Офіційний вісник України. - 2017. - 10 грудня (№ 96)
Офіційний вісник України. - 2017. - 13 грудня (№ 97)
Офіційний вісник України. - 2017. - 17 грудня (№ 98)
Офіційний вісник України. - 2017. - 20 грудня (№ 99)
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2017. - № 6
Наука та будівництво. - 2017. - № 3
Наука та будівництво. - 2015. - №1
Наука та будівництво. - 2014. - № 2
Вісник Книжкової палати. - 2017. - № 11
Землевпорядний вісник. - 2017. - № 12
Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2017. - № 24
Новое время страны. - 2017. - № 48
Офіційний вісник України. - 2017. - 24 грудня (№ 100)
Український туризм. - 2017. - № 7
Логистика: проблемы и решения. - 2017. - № 5/6
Бібліотечний вісник. - 2017. - № 6
Основи здоров'я. - 2018. - № 1
Економіст. - 2017. - № 12
Мовознавство. - 2017. - № 5
Показано 30 (875)