UnilibБібліотекаБІБЛІОТЕКА
Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка

Нові надходження: Nov 2020 - Nov 2023

72
С91
Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Вип. 57 : наук.-техн. зб. - К. : КНУБА, 2020. - 420 с.
72
С91
Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Вип. 58 : наук.-техн. зб. - К. : КНУБА, 2020. - 320 с.
72
С91
Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Вип. 59 : наук.-техн. зб. - К. : КНУБА, 2021. - 368 с.
72
М54
Methodical guidelines for conducting practical classes on the subject "Methods of architectural design" in the 4th semester for 2nd year students majoring in 191 "Architecture and Urban Planning" at the level of higher education "bachelor" full-time). - Полтава : Нац. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2021. - 35 с.
330
С91
Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції : матеріали 7 Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 29 жовт. 2020 р. - Полтава : Нац. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2020. - 177 с.
711
М65
Містобудування та територіальне планування. Вип. 75 : наук.-техн. зб. - К. : КНУБА, 2020. - 419 с.
711
М65
Містобудування та територіальне планування. Вип. 76 : наук.-техн. зб. - К. : КНУБА, 2021. - 326 с.
621
П78
Проблеми загальної енергетики. Вип. 3 (62) : наук. зб. - Полтава : ІЗЕ НАН України, 2020. - 70 с.
725
М54
Methodical guidelines to perform the stages and design of an architectural project on the topic "Cafe for 50 seats" for 2nd year students majoring in 191 "Architecture and Urban Planning" at the level of higher education "Bachelor" full-time education = Методичні вказівки до виконання етапів та оформлення архітектурного проекту на тему «Кафе на 50 місць» для студентів 2-го курсу спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» рівня вищої освіти «бакалавр» денної форми навчання. - Poltava : Nat. Univ. Yuri Kondratyuk, 2021. - 48 p.
159.9
А92
Міжособистісні стосунки підлітка : методичні вказівки для студентів спеціальності 053 Психологія. - Полтава : Нац. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2021. - 77 с.
159.9
В43
Вікова психологія : навч. завдання для тест. контролю знань студентів. Метод. вказівки для студ. денної та заочн. форм навчання. - Полтава : Нац. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2020. - 41 с.
696
697
В29
Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. - Вип. 34 : наук.-техн. зб. - 2020. - 63 с.
Промислове будівництво та інженерні споруди. - 2020. - № 4
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2020. - № 3
Антиквар. - 2021. - № 1/2
Будівельний журнал. - 2019. - № 6
Science and innovation. - 2020. - № 1
Science and innovation. - 2020. - № 2
Science and innovation. - 2020. - № 3
Science and innovation. - 2020. - № 4
Science and innovation. - 2020. - № 5
Science and innovation. - 2020. - № 6
Science and innovation. - 2021. - № 2
Science and innovation. - 2019. - № 6
Ландшафт і архітектура. - 2019. - № 6
Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2020. - № 3
Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2020. - № 4
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2020. - № 4
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2019. - № 3
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2019. - № 4
Показано 30 (100)