UnilibБібліотекаБІБЛІОТЕКА
Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка

Нові надходження: Nov 2020 - Nov 2023

32
А18
Аваков, А.Б.
2014. Мгновения харьковской весны. - Х. : Фолио, 2020. - 288 с.
32
А18
Аваков, А.Б.
2014. Миттєвості харківської весни. - Х. : Фоліо, 2020. - 288 с.
51
М54
Higher mathematics : metodical instructions for practical classes on the topic "Limits and derivatives of a function of one variable". - Полтава : Нац. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2021. - 38 с.
72
М54
Methodical guidelines for conducting practical classes on the subject "Methods of architectural design" in the 4th semester for 2nd year students majoring in 191 "Architecture and Urban Planning" at the level of higher education "bachelor" full-time). - Полтава : Нац. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2021. - 35 с.
725
М54
Methodical guidelines to perform the stages and design of an architectural project on the topic "Cafe for 50 seats" for 2nd year students majoring in 191 "Architecture and Urban Planning" at the level of higher education "Bachelor" full-time education = Методичні вказівки до виконання етапів та оформлення архітектурного проекту на тему «Кафе на 50 місць» для студентів 2-го курсу спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» рівня вищої освіти «бакалавр» денної форми навчання. - Poltava : Nat. Univ. Yuri Kondratyuk, 2021. - 48 p.
32
с35
Sikorski, R.
Mission to Kyiv. A chapter from Poland could be better. - Krakow : SIW Znak, 2020. - 79 p.
624.014
П36
Пічугін, С.Ф.
Modern problems of reliability in construction: manual : manual for students of specialty 192 "Construction and civil engineering". - Полтава : Нац. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2021. - 147 с.
Science and innovation. - 2019. - № 6
Science and innovation. - 2020. - № 1
Science and innovation. - 2020. - № 2
Science and innovation. - 2020. - № 3
Science and innovation. - 2020. - № 4
Science and innovation. - 2020. - № 5
Science and innovation. - 2020. - № 6
Science and innovation. - 2021. - № 2
Science and innovation. - 2021. - № 3
Science and innovation. - 2021. - № 4
Science and innovation. - 2021. - № 6
Science and innovation. - 2022. - № 1
Science and innovation. - 2022. - № 2
Science and innovation. - 2022. - № 3
Science and innovation. - 2022. - № 4
Science and innovation. - 2022. - № 5
Science and innovation. - 2022. - № 6
681.5
Л36
Лєві, Л.І.
Інтелектуальні інформаційні технології в ідентифікації і керуванні складними технічними об’єктами в умовах невизначеності : монографія. - Полтава : Нац. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2021. - 194 с.
35
П16
Панченко, О.А.
Інформаційна безпека в епоху турбулентності: державно-управлінський аспект : монографія. - К. : КВІЦ, 2020. - 332 с.
93
Й11
Йошіко, Окабе
Історія японсько-українських відносин 1915-1937 рр. - Львів : Львів. політех., 2021. - 192 с.
Антиквар. - 2021. - № 1/2
Антиквар. - 2021. - № 3
Антиквар. - 2022. - № 1
Показано 30 (100)