UnilibБібліотекаБІБЛІОТЕКА
Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка

Нові надходження: Nov 2020 - Nov 2023

55
З-88
Зоценко, М.Л.
Основи гідрогеології та інженерної геології : навч. посіб. - Полтава : Нац. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2023. - 258 с.
72
М54
Методичні вказівки до виконання та оформлення магістерської кваліфікаційної роботи зі спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» для студентів, що навчаються за освітньою програмою «Архітектура будівель і споруд» другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання : магістр. - Полтава : Нац. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2023. - 28 с.
72
М54
Методичні вказівки до виконання курсової роботи на тему «Проведення аналізу в процесі формоутворення архітектурного об’єкта» з навчальної дисципліни «Методи архітектурного формоутворення» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання. - Полтава : Нац. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2023. - 12 с.
728
М54
Методичні вказівки до виконання етапів та оформлення архітектурного проєкту на тему «Багатофункціональний житловий комплекс» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» (освітня програма «Архітектура будівель і споруд») другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання. - Полтава : Нац. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2023. - 58 с.
72
М54
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Критика сучасних теорій архітектури» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання. - Полтава : Нац. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2023. - 12 с.
620
К82
Криль, Я.А.
Матеріалознавство : тлумач. словник в 2 т. - Т. 1. А - М. - 432 с.
620
К82
Криль, Я.А.
Матеріалознавство : тлумач. словник в 2 т. - Т. 2. Н - Я. - 476 с.
Ландшафт і архітектура. - 2019. - № 6
Science and innovation. - 2019. - № 6
Будівельний журнал. - 2019. - № 6
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2019. - № 3
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2019. - № 4
Science and innovation. - 2020. - № 1
Science and innovation. - 2020. - № 2
Science and innovation. - 2020. - № 3
82
Д36
Деревянко, Елена
Опыты ясномыслия : эссе о власти, деньгах и людях эпохи постправды. - Ч. 1. - 384 с.
82
Д36
Деревянко, Елена
Опыты ясномыслия : эссе о власти, деньгах и людях эпохи постправды. - Ч. 2. - 352 с.
711
М65
Містобудування та територіальне планування. Вип. 75 : наук.-техн. зб. - К. : КНУБА, 2020. - 419 с.
332
Ш37
Шевченко, О.В.
Стратегічне регуювання диспропорцій соціально-економічного розвитку регіонів України : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.05. - К. : НІСД, 2020. - 551 с.
332
Ш37
Шевченко, О.В.
Стратегічне регулювання соціально-економічної сфери: проблеми, цілі, пріоритети : автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.05. - Полтава : Нац. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2021. - 40 с.
72
М54
Methodical guidelines for conducting practical classes on the subject "Methods of architectural design" in the 4th semester for 2nd year students majoring in 191 "Architecture and Urban Planning" at the level of higher education "bachelor" full-time). - Полтава : Нац. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2021. - 35 с.
Промислове будівництво та інженерні споруди. - 2020. - № 4
Science and innovation. - 2020. - № 5
Science and innovation. - 2020. - № 6
Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2020. - № 4
Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2020. - № 3
726
Т19
Таранушенко, С.А.
Знищені шедеври української дерев'яної сакральної архітектури : Книга з доповненою реальністю. - Х. : Вид. Олександр Савчук, 2021. - 224 с.
658
К63
Комеліна, О.В.
Транспортна логістика : навч.-метод. посіб. - Полтава : Нац. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2021. - 210 с.
35
П16
Панченко, О.А.
Інформаційна безпека в епоху турбулентності: державно-управлінський аспект : монографія. - К. : КВІЦ, 2020. - 332 с.
159.9
А92
Міжособистісні стосунки підлітка : методичні вказівки для студентів спеціальності 053 Психологія. - Полтава : Нац. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2021. - 77 с.
Показано 30 (100)