UnilibБібліотекаБІБЛІОТЕКА
Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка

Нові надходження: Feb 2021 - Feb 2024

51
М54
Higher mathematics : metodical instructions for practical classes on the topic "Limits and derivatives of a function of one variable". - Полтава : Нац. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2021. - 38 с.
725
М54
Methodical guidelines to perform the stages and design of an architectural project on the topic "Cafe for 50 seats" for 2nd year students majoring in 191 "Architecture and Urban Planning" at the level of higher education "Bachelor" full-time education = Методичні вказівки до виконання етапів та оформлення архітектурного проекту на тему «Кафе на 50 місць» для студентів 2-го курсу спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» рівня вищої освіти «бакалавр» денної форми навчання. - Poltava : Nat. Univ. Yuri Kondratyuk, 2021. - 48 p.
624.014
П36
Пічугін, С.Ф.
Modern problems of reliability in construction: manual : manual for students of specialty 192 "Construction and civil engineering". - Полтава : Нац. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2021. - 147 с.
Science and innovation. - 2020. - № 4
Science and innovation. - 2020. - № 5
Science and innovation. - 2020. - № 6
Science and innovation. - 2021. - № 2
Science and innovation. - 2021. - № 3
Science and innovation. - 2021. - № 4
Science and innovation. - 2021. - № 6
Science and innovation. - 2022. - № 1
Science and innovation. - 2022. - № 2
Science and innovation. - 2022. - № 3
Science and innovation. - 2022. - № 4
Science and innovation. - 2022. - № 5
Science and innovation. - 2022. - № 6
681.5
Л36
Лєві, Л.І.
Інтелектуальні інформаційні технології в ідентифікації і керуванні складними технічними об’єктами в умовах невизначеності : монографія. - Полтава : Нац. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2021. - 194 с.
93
Й11
Йошіко, Окабе
Історія японсько-українських відносин 1915-1937 рр. - Львів : Львів. політех., 2021. - 192 с.
Антиквар. - 2021. - № 1/2
Антиквар. - 2021. - № 3
Антиквар. - 2022. - № 1
Антиквар. - 2022. - № 2/3
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2020. - № 3
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2020. - № 4
Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2020. - № 3
Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2020. - № 4
622
Б91
Буріння свердловин : навч. посіб. - Дніпро : НТУ "ДП", 2021. - 294 с.
159.9
М27
Максименко, С.Д.
Генетико-креативний підхід: діяльнісне опорядкування особистісного розвитку : монографія. - К. : Вид-во Людмила, 2021. - 524 с.
692
Ф55
Філоненко, О.І.
Динамічні теплові характеристики огороджувальних конструкцій будівель : автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.23.01. - Полтава : Нац. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2021. - 39 с.
692
Ф55
Філоненко, О.І.
Динамічні теплові характеристики огороджувальних конструкцій будівель : дис. ... д-ра техн. наук : 05.23.01. - Полтава : Нац. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2021. - 365 с.
Показано 30 (64)