UnilibБібліотекаБІБЛІОТЕКА
Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка

Нові надходження: Feb 2021 - Feb 2024

620
К82
Криль, Я.А.
Матеріалознавство : тлумач. словник в 2 т. - Т. 1. А - М. - 432 с.
620
К82
Криль, Я.А.
Матеріалознавство : тлумач. словник в 2 т. - Т. 2. Н - Я. - 476 с.
82
Д36
Деревянко, Елена
Опыты ясномыслия : эссе о власти, деньгах и людях эпохи постправды. - Ч. 1. - 384 с.
82
Д36
Деревянко, Елена
Опыты ясномыслия : эссе о власти, деньгах и людях эпохи постправды. - Ч. 2. - 352 с.
Промислове будівництво та інженерні споруди. - 2020. - № 4
Science and innovation. - 2020. - № 5
Science and innovation. - 2020. - № 6
Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2020. - № 4
Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2020. - № 3
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2020. - № 3
Science and innovation. - 2021. - № 2
Science and innovation. - 2020. - № 4
622
Б91
Буріння свердловин : навч. посіб. - Дніпро : НТУ "ДП", 2021. - 294 с.
Антиквар. - 2021. - № 1/2
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2020. - № 4
Антиквар. - 2021. - № 3
Science and innovation. - 2021. - № 3
Science and innovation. - 2021. - № 4
Science and innovation. - 2021. - № 6
Стратегічна панорама : наук. журн. - 2021. - № 1-2. - К. : НІСД, 2021. - 127 с.
Антиквар. - 2022. - № 1
002
Д63
Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми та перспективи : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 25 листоп. 2021 р. - Полтава : Нац. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2021. - 280 с.
Антиквар. - 2022. - № 2/3
Science and innovation. - 2022. - № 1
Science and innovation. - 2022. - № 2
Science and innovation. - 2022. - № 3
Science and innovation. - 2022. - № 4
330
П78
Проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою підприємства, регіону, країни : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 13 - 14 трав. 2014 р. - Ч. 1. - 368 с.
Science and innovation. - 2022. - № 5
Science and innovation. - 2022. - № 6
Показано 30 (64)