Електронна бібліотека

ПРИМІТКА:
Пошук ведеться за кодом, назвою, автором, роком видання та описом ресурсу
Можна робити вибірку по кафедрі та типу документу
Просто введіть ключове слово та натисніть клавишу "Enter" або кнопку "Здійснити пошук"
Довжина слова має бути більше 3-х символів.

ПРИМІТКА:
Якщо не використовувати фільтр пошуку то буде виведено 50 записів та їх сортування здійсниться відносно статистики пошуку та скачування.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з табличним процесором MS EXCEL для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей „Правове регулювання економіки підприємства”, „Облік і аудит”, „Економіка підприємства”, „Фінанси”, „Менеджмент організацій”. − Полтава: ПолтНТУ, 2004. − 15с.
Бут А.М., Головко Г.В.
Кафедра комп'ютерних та інформаційних технологій і систем (2004)
Методичні вказівки для проведення практ. занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни „Фінансовий аналіз” для студентів напряму підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит” денної форми навчання. - Полтава: ПолтНТУ, 2012. - 127 с.
Онищенко С.В., Завора Т.М., Костенко Є.О., Савицька О.І.
Кафедра фiнансiв, банківського бізнесу та оподаткування (2012)
[24.08.02.01]
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Соціальне страхування" для студ. галузі знань "Економіка та підприємництво" напряму підгот. 6.030508 "Фінанси і кредит" денної та заочної форм навчання. - Полтава: полтНТУ, 2012. - 56 с.
Завора Т.М.
Кафедра фiнансiв, банківського бізнесу та оподаткування (2012)
[75.24.06.01]
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економічний аналіз» для студентів спеціальностей 6.050107 “Економіка підприємства”, 6.050100 “Фінанси” денної та заочної форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2003. – 49 с.
Чичкало-Кондрацька І.Б., Міняйленко І.В., Биба В.В.
Кафедра економiки, підприємництва та маркетингу (2012)
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Банківські операції” для студентів спеціальностей „Банківська справа”, „Фінанси”, „Економіка підприємства”, „Облік та аудит” деної та заочної форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2007. – 23 с.
Онищенко В.О., Довгаль Ю.С.
Кафедра фiнансiв, банківського бізнесу та оподаткування (2007)
[33.05.18.01]
Методичні вказівки для виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» усіх форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2011. – 49 с.
Онищенко С.В., Костенко Є.О., Савицька О.І.
Кафедра фiнансiв, банківського бізнесу та оподаткування (2011)
Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни "Банківські операції" для студентів напряму підготовки "Фінанси і кредит" і "Міжнародна економіка" денної та заочної форми навчання. - Полтава: ПолтНТУ, 2011. - 39 с.
Онищенко В.О., Довгаль Ю.С., Оніщенко О.А.
Кафедра фiнансiв, банківського бізнесу та оподаткування (2011)
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни “Основи інформаційних систем” для студентів спеціальності 6.050100: “Облік і аудит”, “Економіка підприємства”, “Фінанси”, “Банківська справа”, “Міжнародна економіка” усіх форм навчання. - Полтава: ПолтНТУ, 2005. – 15 с.
Харченко Ю.А.
Кафедра економiчної теорiї та економічної кібернетики (2005)
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни “Основи інформаційних систем” для студентів спеціальностей: “Облік і аудит”, “Економіка підприємства”, “Фінанси”, “Банківська справа”, “Міжнародна економіка” всіх форм навчання. - Полтава: ПолтНТУ, 2006. - 20 с.
Харченко Ю.А.
Кафедра економiчної теорiї та економічної кібернетики (2006)
Методичні вказівки до виконання практичних робіт із дисципліни “Основи екології” для студентів спеціальностей 6.050100 “Облік і аудит”, “Економічна кібернетика”, “Міжнародна економіка”, Економіка підприємства”, “Банківська справа”, “Фінанси” та 6.050200 “Менеджмент організацій” освітньо-кваліфікаційного рівня – “бакалавр” усіх форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2006. – 31с.
Аніскіна-Левчук Р.В., Самойлік М.С.
Кафедра прикладної екології та природокристування (2006)
Методичні вказівки для організації самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання» для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит», «Економіка підприємства» всіх форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ,2012.– 26 с.
Ставнича М.М., Савченко Т.В.
Кафедра фiнансiв, банківського бізнесу та оподаткування (2012)
Методичні вказівки до викон. лаборат. робіт із дисципліни «Економіко-математичні методи та моделі: економетрика» (Модуль2) для студ. підгот. «Економічна кібернетика», «Маркетинг», «Облік і аудит» всіх форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 32 с.
Климко О.Г., Щербініна С.А.
Кафедра економiчної теорiї та економічної кібернетики (2012)
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із курсу «Економіко-математичні методи і моделі: економетрика» для студентів напрямів підгот.: «Міжнар. економіка», «Економіка підпр.», «Фінанси і кредит» всіх форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ. 2012. – 50 с.
Лисенко М.В., Панасенко Н.Л.
Кафедра економiчної теорiї та економічної кібернетики (2012)
Методичні вказівки до викон. лабор. робіт із дисц. «Економіко-математичні методи та моделі: економетрика» (Модуль1) для студ. напр. підгот. «Економічна кібернетика», «Маркетинг», «Облік і аудит» всіх форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 31 с.
Климко О.Г., Щербініна С.А.
Кафедра економiчної теорiї та економічної кібернетики (2012)
[34.04.12.03]
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економічний аналіз» для студентів спеціальності «Економіка підприємства» заочної форми навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2011. – 26 с.
Міняйленко І.В., Теницька Н.Б.
Кафедра економiки, підприємництва та маркетингу (2011)
Методичні вказівки до викон. контрольної роботи з дисципліни «Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання» для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит», «Економіка підпр.» всіх форм навчання. - Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 31 с.
Ставнича М.М., Савченко Т.В.
Кафедра фiнансiв, банківського бізнесу та оподаткування (2012)
[52.00.06.01]
Методичні вказівки до організації, виконання й захисту випускної роботи на ступінь бакалавра 6.030508 "Фінанси і кредит" студентами усіх форм навчання. - Полтава: ПолтНТУ, 2012. - 47 с.
Онищенко С.В., Свистун Л.А.
Кафедра фiнансiв, банківського бізнесу та оподаткування (2012)
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт із дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів заочної форми навчання». – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – 56 с.
Лисенко А.В., Ісаєнко Т.К., Дорошенко С.М.
Кафедра українознавства, культури та документознавства (2013)
Методичні вказівки до виконання індивідуальних та контрольних робіт з дисципліни «Оцінка об’єктів нерухомості» для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» усіх форм навчання. - Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 22 с.
Свистун Л.А., Сівіцька С.П.
Кафедра фiнансiв, банківського бізнесу та оподаткування (2012)
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів заочної форми навчання та слухачів, що здобувають другу вищу освіту зі спеціальності 7.050107 “Економіка підприємства”. – Полтава: ПолтНТУ, 2007. – 50 с.
Чевганова В.Я., Брижань І.А., Васюта В.Б., Галайда Т.О., Міняйленко І.В., Мущинська О.І., Теницька Н.Б.
Кафедра економiки, підприємництва та маркетингу (2007)
[20.27.06.02]
Методичні вказівки до виконання курсової роботи із дисципліни «Економіка праці й соціально-трудові відносини» для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» усіх форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – 37 с.
Галайда Т.О.
Кафедра економiки, підприємництва та маркетингу (2013)
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів спеціальностей 7.050201 “Менеджмент організацій” та 7.050107 “Економіка підприємства” всіх форм навчання. - Полтава: ПолтНТУ, 2005. - 35 с.
Титаренко В.О., Шумейко О.Ю.
Кафедра фiнансiв, банківського бізнесу та оподаткування (2005)
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів заочного факультету інженерних спеціальностей. – Полтава: ПолтНТУ, 2009. – 38 с.
Дорошенко С.М., Комлик Ю.О.
Кафедра українознавства, культури та документознавства (2009)
[40.01.10.14]
Методичні рекомендації з підгот. до семінар. занять та викон. самост. роботи з дисц. «Історія України» для студ. І курсу ден. форми навч. напрямів підгот.: «Економ. підпр.», «Фінанси і кредит», «Міжнар. економіка». - Полтава: ПолтНТУ, 2011.- 48 с.
Козак О.В.
секція історичних та соціально-комунікативних дисциплін (2011)
Методичні вказівки і варіанти завдань до виконання контрольної роботи з дисципліни “Проектний аналіз” для студентів напряму підгот. 6.030504 «Економіка підприємства» усіх форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – 40 с.
Чевганова В.Я., Скриль В.В., Скрильник А.С.
Кафедра економiки, підприємництва та маркетингу (2013)
Українська мова (за професійним спрямуванням): конспект лекцій. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 165 с.
Лисенко А.В., Ісаєнко Т.К., Дорошенко С.М.
Кафедра українознавства, культури та документознавства (2012)
[52.27.03.01]
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни "Соціальне страхування" для студентів галузі знань "Економіка та підприємництво" 6.030508 "Фінанси і кредит" заочної форми навчання. - Полтава: ПолтНТУ, 2011. - 36 с.
Завора Т.М.
Кафедра фiнансiв, банківського бізнесу та оподаткування (2011)
Методичні вказівки до виконання завдань та контрольної роботи з курсів “Економічний ризик і методи його вимірювання” для студентів спеціальностей 6.050106 “Економіка підприємства”, 6.050200 “Менеджмент організацій” та 7.050100 “Облік та аудит” денної й заочної форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2003. – 24 с.
Брижань І.А., Кулакова С.Ю.
Кафедра економiки, підприємництва та маркетингу (2004)
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Економіка підприємства” для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» (денної та заочної форм навчання). – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 63 с.
Чевганова В.Я., Шумейко О.Ю., Ахмеднабієва Н.В.
Кафедра економiки, підприємництва та маркетингу (2012)
[20.16.18.01]
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисц. «Економічний аналіз» для студ. спец. 6.050106 “Облік і аудит”, 6.050201 “Менеджмент організації” денної та заочної форм навч. та слухачів ценру підвищ. кваліфікації. -Полтава: ПолтНТУ, 2002. - 75 с.
Чичкало-Кондрацька І.Б., Міняйленко І.В.
Кафедра економiки, підприємництва та маркетингу (2002)
Методичні вказівки до виконання курсової роботи із дисципліни «Менеджмент» для студентів напряму підготовки 6.030705 «Маркетинг» денної форми навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 15 с.
Ржепішевська В.В.
Кафедра менеджменту і логістики (2012)
Методичні вказівки до виконання тестових завдань із курсу “Українська мова” для слухачів підготовчого відділення. – Полтава : ПолтНТУ , 2012. – 34 с.
Комлик Ю.О.
Кафедра українознавства, культури та документознавства (2012)
[20.40.03.02]
Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань та контр. роботи з дисц. «Економічний аналіз в будівництві» для студ. напряму підгот. 6.030601 «Менеджмент організації» усіх форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 27 с.
Міняйленко І.В., Теницька Н.Б.
Кафедра економiки, підприємництва та маркетингу (2012)
[20.22.05.01]
Методичні вказівки до виконання контр. роботи з дисципліни «Портфельна теорія управління фінансовими інвестиціями» для студ. спеціал. 8.03050401 «Економіка підприємства» дистанц. форми навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – 15 с.
Пила В.І., Хадарцев О.В.
Кафедра економiки, підприємництва та маркетингу (2013)
Методичні вказівки до виконання курсової роботи із дисципліни «Економіка праці й соціально-трудові відносини» для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» усіх форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – 37 с.
Галайда Т.О.
Кафедра економiки, підприємництва та маркетингу (2013)
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу і виконання контрольних робіт із дисципліни «Управління фінансовою санацією підприємств» для студентів спеціальності «Фінанси і кредит» усіх форм навчання. - Полтава: ПолтНТУ, 2012 – 22 с.
Свистун Л.А., Штепенко К.П.
Кафедра фiнансiв, банківського бізнесу та оподаткування (2012)
Методичні вказівки до семінарських занять із дисципліни «Політологія» для студентів усіх напрямів підготовки. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 24 с.
Аляєв Г.Є., Янко А.Л., Горбань О.В.
секція фiлософiї i соцiально-полiтичних дисциплiн (2012)
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни „Історія української культури” для студентів усіх напрямів підготовки заочної форми навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – 30 с.
Тєвікова О.В.
Кафедра українознавства, культури та документознавства (2013)
Методичні вказівки для індивідуальної роботи і виконання контрольних робіт із дисципліни „ Місцеві фінанси». - Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 53 с.
Філонич О.М., Тополь В.В.
Кафедра фiнансiв, банківського бізнесу та оподаткування (2012)
Визначення категорії важкості робіт: Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни: «Охорона праці в галузі» для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – 24 с.
Пахомов Р.І., Лаврут Т.В., Куц В.А., Дегтярьов В.Л.
секція органiзацiї і технологiї будiвництва і охорони працi (2013)
[22.12.05.02]
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисц. «Фінанси» для студентів заочної форми навчання всіх напрямів економічної підготовки галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво». – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – 12 с.
Крекотень І.М.
Кафедра фiнансiв, банківського бізнесу та оподаткування (2013)
Методичні вказівки до викон. контрольної роботи з дисципліни „Економіка підприємства” для студ. галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» (дистанц. форми навчання). – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – 20 с.
Чевганова В.Я., Шумейко О.Ю., Хадарцев О.В.
Кафедра економiки, підприємництва та маркетингу (2013)
Методичні рекомендації до самостійної роботи при вивченні дисципліни «Історія України» для студентів І курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 „Економіка підприємства”. – Полтава: ПолтНТУ, 2008. – 39 с.
Вітринська О.В., Капко С.М.
секція історичних та соціально-комунікативних дисциплін (2008)
[55.07.04.01]
Методичні вказівки та варіанти контрольних робіт із дисципліни «Митне право» для студентів факультету дистанційної та післядипломної освіти спеціальності «Економіка підприємства». – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 24 с.
Трегубенко Г.П., Бойко В.В.
Кафедра економiки, підприємництва та маркетингу (2012)
Індивідуальні завдання та методичні рекомендації щодо викон. контр. робіт з дисц. «Міжнар. розрах. і валютні операції» для студ. спеціал. «Фінанси і кредит» ОКР «спеціаліст», «Банківська справа» ОКР «магістр». – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – 55 с.
Попова Ю.М.
Кафедра міжнародних економічних відносин та туризму (2013)
Методичні рекомендації для вивчення дисципліни „Історія української культури” для студентів усіх напрямів денної та заочної форм навчання. — Полтава: ПолтНТУ, 2012. — 33 с.
Тєвікова О.В.
Кафедра українознавства, культури та документознавства (2012)
Методичні вказівки до виконання практичних завдань, контрольної роботи і завдань для самостійної роботи з дисципліни “Управління проектами” для студентів спеціальностей 7.050201 “Менеджмент організацій”, 7.050107 ”Економіка підприємства”, освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” заочної форми навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2006. – 16 с.
Марченко О.В., Василенко О.В.
Кафедра менеджменту і логістики (2006)
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Маркетинг інновацій» для студентів спеціальності 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» денної форми навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 12 с.
Комеліна О.В., Христенко О.В.
Кафедра менеджменту і логістики (2012)
Методичні вказівки для виконання курсового проекту із дисципліни «Бізнес-планування» для студентів спеціальності 8.03060105 «Менеджмент інвестиційної діяльності» денної форми навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 26 с.
Зернюк О.В.
Кафедра менеджменту і логістики (2012)
[26.07.05.05]
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» для студентів усіх напрямів економічної підготовки факультету дистанційної та післядипломної освіти – Полтава: ПолтНТУ, 2012. — 28 с.
Оппельд Л.І., Величко В.В.
Кафедра міжнародних економічних відносин та туризму (2012)
Додаткова інформація
Кількість відвідувань сайту: 5111201
Кількість переглядів сторінки: 803364
Сторінка була створена за 0.513 секунд