Вітаємо Вас у науково-технічній бібліотеці Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» – одній із найбільших вузівських бібліотек Полтавського регіону.

Наша бібліотека є методичним центром Полтавського обласного методичного об’єднання бібліотек вищих навчальних закладів ІІІ - ІV рівнів акредитації, інформаційним центром навчальної, науково-дослідницької та культурно-виховної роботи університету.

Головними завданнями науково-технічної бібліотеки університету є:

  • створення, збереження та організація використання власних і світових інформаційних ресурсів, які відповідають науковим та навчальним процесам в університеті;
  • забезпечення інформаційних, дослідницьких потреб студентів, викладачів, співробітників університету на принципах доступності, оперативності, інформативності, комфортності;
  • упровадження інноваційних технологій у бібліотечних процесах.

Для їх виконання бібліотека здійснює такі технологічні процеси:

  • поточне комплектування, рекомплектування, ретроспективне комплектування, книгообмін, наукове та технічне опрацювання, збереження і використання фонду;
  • організацію та ведення довідково-пошукового апарату (традиційний і електронний носії інформації);
  • диференційне забезпечення запитів користувачів оригіналами та копіями документів;
  • науково-методичну роботу;
  • інформаційно-бібліографічне та довідкове обслуговування запитів користувачів, розроблення та виготовлення інформаційних і бібліографічних продуктів;
  • упровадження засобів автоматизації бібліотечно-бібліографічних процесів, розроблення та впровадження новітніх бібліотечно-інформаційних технологій;
  • проведення культурно-виховних заходів.

Науково-технічна бібліотека має унікальний багатогалузевий фонд науково-технічної, навчальної та нормативно-технічної, художньої, іноземної літератури. Високий рівень інформатизації бібліотечної системи дає змогу ефективно впроваджувати нові освітні технології, вдосконалювати інформаційне забезпечення наукового, навчально-виховного процесу та самостійної роботи студентів.

Запрошуємо Вас скористатися нашими ресурсами. Ми завжди Вам раді!

З повагою Валентина Сидоренко.

Додаткова інформація
Кількість відвідувань сайту: 5635692
Кількість переглядів сторінки: 2033
Сторінка була створена за 0.04 секунд