Айсбрейкер – активний метод навчання, направлений на подолання труднощів у спілкуванні між членами групи на етапі знайомства. Використовується як інтерактивний метод у системі підвищення кваліфікації працівників.

Брендинг  діяльність з розробки, реалізації та керування брендом. Поняття «бренд» (від англ. brand — клеймо, марка, робити враження) на нашому ринку з´явилося не так давно, але досить впевнено ввійшло в наше життя, в наш лексикон. Багато хто плутає бренд і торгову марку. Торговою маркою володіють майже всі компанії, брендом — одиниці. Бренд — це, насамперед, торгова марка зі стійким іміджем.

Буккросинг – це новий ідейний рух інтелектуальної молоді різних країн – вільний рух книг, організований за спеціальними правилами. Учасники руху залишають книги в громадських місцях (в кавярні, читальному залі, на лавці в парку, на полицях книжкових магазинів) для інших людей, котрі можуть їх підібрати, прочитати і також залишити іншим.


Buzz-маркетинг – «вміле і обдумане використання мережі контактів між людьми для реалізації маркетингових стратегій». У бібліотечній справі використовується у формі відгуків користувачів за схемою читач ↔ читач про бібліотечні послуги.

Вебінар (англ. webinar) – спосіб організації зустрічей онлайн, формат проведення семінарів, тренінгів та інших заходів за допомогою Інтернету. Це неологізм, утворений поєднанням слів веб (англ. «мережа») та семінар. Для організації вебінару використовуються технології відео-конференції, інтернет-телефонії та ін. Вебінари поширені в діловому середовищі. Дедалі більшого значення набувають вебінари й у дистанційній освіті.

Вебліографічний покажчик, список – покажчик, список Інтернет-ресурсів.

Квест (від англ. quest - пошук, пошуки пригод) – аматорське спортивно-інтелектуальне змагання, основою якого є послідовне виконання заздалегідь підготовлених завдань командами або окремими гравцями. У бібліотеках використовується для ознайомлення користувачів з бібліотечними послугами, відділами тощо.

Контент-маркетинг (англ. content marketing)  це розповсюджена в сучасній маркетинговій практиці технологія привернення уваги та залучення цільової аудиторії до бренду за допомоги створення та поширення пов'язаний з ним актуальної та цінної інформації. Сьогодні найпоширенішими комунікаційними каналами контент-маркетингу є веб-сайти та соціальні мережі.

Метод кейсів (англ. Case method, кейс-метод, кейс-стаді, case-study, метод конкретних ситуацій, метод ситуаційного аналізу) – техніка навчання, яка використовує опис реальних економічних, соціальних та бізнес-ситуацій. Ті, хто навчається, повинні проаналізувати ситуацію, розібратися у суті проблем, запропонувати можливі рішення і вибрати кращі з них. Кейси базуються на реальному фактичному матеріалі або наближені до реальної ситуації.  Використовується як інтерактивний метод у системі підвищення кваліфікації працівників.

Мешап – це веб-пропозиція, що об’єднує дані з кількох джерел в один інтегрований інструмент (на одному сайті).

Паблік рілейшнз, зв’язки з громадськістю (англ. public relations, PR) – мистецтво досягнення взаємопорозуміння та згоди між людьми, соціальними групами, класами, націями, державами на основі цілеспрямованого формування громадської думки та управління нею. У вузькому розумінні – це систематична діяльність компанії, що спрямована на зміну переконань, ставлення, думок та поведінки різних груп людей (цільових груп) стосовно компанії, її продуктів, послуг, а також конкретних проблем, ідей та дій. 

Pecha-kucha – подання коротких доповідей, виступів, презентацій, що спеціально обмежені за формою і тривалістю.

Цікава інформація про pecha-kucha за адресою: http://ualevitova.ucoz.ru/publ/pecha_kucha_jak_efektivnij_zasib_samo_vikhovannja/1-1-0-13

Подкастинг - процес створення і поширення звуко- і відеопередач (тобто подкастів) у Всесвітній мережі.

Портфоліо  робоча файлова папка, що містить різноманітну інформацію, яка документує набутий досвід і досягнення організації.


Постер-сесія – презентація напрацювань за допомогою постера (постерів) або стендової доповіді.
Постер (англ. рoster) – афіша, обява, плакат.

Прес-дайджест  містить бібліографічниий опис статей з періодичних видань, під якими подаються фрагменти з текстів.

Прес-кліпінг  моніторинг преси, що подає тематичну підбірку матеріалів з періодичних видань. Базою для здійснення виступають інтернет-ресурси, друкарські видання. Матеріали прес-кліпінга можуть бути викорастині в PR цілях, плануванні.


Промоція читання (з латини promotio - просування)
 реклама, популяризація читання за допомогою різноманітних форм бібліотечно-бібліографічного обслуговування (авторські вечори, літературні читання, презентації книжок, круглі столи, прес-конференції, комплексні мистецькі акції та ін.).


Speed-trainingшвидкий тренінг, швидке навчання – нова форма тренінгу. Використовується як інтерактивний метод у системі підвищення кваліфікації працівників.

Фліпчарт – магнітно-маркерна дошка з кріпленням для листа або блоку паперу, що перегортається за принципом блокнота. Використовується як інтерактивна форма у підвищенні кваліфікації працівників, у рекламній діяльності бібліотек.

Фолксономія - народна класифікація, практика спільної категоризації інформації (посилань, фото, відео) за допомогою довільно вибраних міток - тегів. 

Unconference (неконференція) – формат дискусійного заходу, в якому учасники самі визначають хід його роботи шляхом пропозиції питань для обговорення. Використовується як інтерактивний метод у системі підвищення кваліфікації працівників.

Додаткова інформація
Кількість відвідувань сайту: 5635679
Кількість переглядів сторінки: 738
Сторінка була створена за 0.041 секунд