Науково-технічна бібліотека пропонує науковцям списки літератури за темами:

"ЦИТУВАННЯ"

   Важливість наукометрії неможливо не визнати : вона дозволяє за публікацією з тієї чи іншої теми зрозуміти, які тенденції і теми особливо популярні, а які - навпаки вичерпали себе чи втрачають популярність.

   Останнім часом все більше розмов точиться про необхідність використання чисельних показників - індексу цитування та ком пакт – фактора для оцінювання результатів наукових досліджень і наукових періодичних видань.

 1. Гужва, А.А. Погоня за удовольствием в популярной журнальной периодике/ А.А. Гужва // Розмаїття культур: Історія і соціально-комунікативна природа Книги: Зб. матеріалів ІV міжнар. наук.-практ. семінару, м. Харків, 12-15 квіт. 2011 р. – Х.:ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012.-с.84-89.

 2. Гузь, А.Н. К проблеме оценки научных публикаций / А.Н. Гузь, Я.Я. Рущицкий // Успехи механики: В 6-ти томах / Под ред. А.Н. Гузя. Том 6. (кн.1).- К: Літера ЛТД, 2010.- с.13-32  

 3. Гузь, А.Н. Об оценке научных журналов на основе системы SCOPUS/ А.Н. Гузь, Я.Я. Рущицкий // Успехи механики: В 6-ти томах / Под ред. А.Н. Гузя. Том 6. (кн.1).- К: Літера ЛТД, 2010.- с.33-48

 4. Копанєва, Є. Національні індекси наукового цитування / Є. Копанєва // Бібліотечний вісник. – 2012. - №4. – С.29-35

 5. Мельникова, С.П. Методика подсчета индекса цитируемости / С.П. Мельникова // Библография.- 2008.- № 6.- С.77 – 79.  

 6. Об истинных и ложных рейтингах, цитат-индексах и научном себялюбии [Электронный ресурс] // Зеркало недели. – 2006. - № 30. – Режим доступа: http://www.zn.ua/articles/47470

 7. Решетник, Н Современные системы индекса цитируемости / Н. Решетник // Бібліотечний форум.- 2008.- № 4.- С.5 – 6.

 8. Усачев, А.С .Российский индекс научного цитирования / А.С. Усачев // Библиография.- 2010.- № 1.- С.23 - 27.

 9. Шостак, А. Наукометрія як засіб інтеграції у світовій простір /А.Шостак // Сучасна освіта .- 2011 - № 11.- С.22 – 26.  

"Національна рамка кваліфікацій"

  Національна рамка кваліфікацій - єдина багаторівнева система кваліфікацій , зведених у єдину структуру, що визнаються на національному та міжнародному рівнях, через які здійснюється вимір результатів навчання і встановлюється співвідношення документів про освіту;

  кваліфікація - відповідно підтверджена сукупність індивідуальних здібностей особи, її професійних знань та вмінь, необхідних для виконання завдань у рамках повного виду трудової діяльності;

  компетенція - здатність особи, виконувати завдання та обовязки відповідно до вимог, встановлених в межах конкретної професійної діяльності;

професійні стандарти - показники компетентності в певних професіях, ( сферах професійної діяльності ) , що знаходять відображення у відповідному нормативному документі з визначенням вимог до кваліфікацій працівників за різними кваліфікаційними рівнями.

 

 1. Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій: Постанова КМУ від 26 груд. 2011 року № 1341 // Офіційний вісник України.- 2011. № 101.- 3 лют.- С.15
 2. Дискриптори рівнів Національної рамки кваліфікацій // Освіта України.- 2011.- № 17-18.- 4 берез.- С.4
 3. Луговий, В. « Це кваліфікаційна конституція нації / В. Луговий // Освіта.- 2012.- № 1-2.- 4-11 січ.- С.12-14
 4. Національна рамка кваліфікацій України.Світовий досвід і вітчизняні традиції // Освіта.- 2010.- № 51-52.- 22-29 груд.- С.3
 5. Національна рамка кваліфікацій. Якою їй бути // Освіта.- 2011.- № 14.- 9-13 берез.- С.6
 6. Національна рамка кваліфікацій відповість на запити роботодавців // Освіта України.- 2011.- № 25-26.- 4 квіт.-С. 3
 7. Національна рамка кваліфікацій України. Бібліографія // Освіта.- 2012.- № 11.- 12.- 7-14 берез.- С.4
 8. Національна рамка кваліфікацій : додаток до постанови КМУ від 23 листоп. 2011 р. № 1341 // Вища школа.- 2012.- № 3.- С.104-111.
 9. Презентація проекту Національної рамки кваліфікацій // Освіта України.- 2011.- № 17-18.- 4 берез. С.4
 10. Сухарніков, Ю. Концептуальні підстави розробки і впровадження Національної рамки ( академічних ) кваліфікацій України / Ю. Сухарніков // Вища школа.- 2012.- № 3.- С.16-39

До уваги науковців!

З 01.07.2017 на заміну ДСТУ 3008–95 набуде чинності національний стандарт «ДСТУ 3008:2015. Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання».

Використання офіційної назви установи для репрезентації університету в системі Google Академія / М. Назаровець // Вісник Книжкової палати. - 2017. - № 5. - С. 33-36. - Бібліогр.: с. 35-36.


Вісник Книжкової палати 2015 №11 - Розвиток науки в Україні


Фахові періодичні видання ВНЗ України

Наукова періодика України

Бібліотеки України в Інтернет

Інституційні репозитарії ВНЗ України

Безкоштовні пошукові системи патентної інформації

Електронні бібліотеки в Інтернет

Регіональні центри науково-технічної та економічної інформації

Електронні колекції наукової періодики вільного доступу та пошукові системи наукової інформації

Міжнародні наукометричні бази та пошукові системи

Українські журнали в Web of Science Core Collection

Українські журнали в Scopus

Бібліометрика української науки

 

Изображение2

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

наукові статті та профілі


Соціальні мережі для науковців


Інститут проблем сучасного мистецтва Macmillan Dictionary Вивчення англійської мови в Інтернеті
The OAPEN Library Paperity

Корисні посилання
webofscience.com
my.endnote.com
wokinfo.com/russian
www.researcherid.com

Додаткова інформація
Кількість відвідувань сайту: 5653769
Кількість переглядів сторінки: 1545
Сторінка була створена за 0.284 секунд