Науково-технічна бібліотека

Полтавського національного технічного університету підготувала бібліографічні покажчики літератури:

 

 1. Онищенко Олександр Григорович [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / Полт. нац. техн. ун-т імені Юрія Кондратюка, Наук.-техн. б-ка ; уклад.: Н. І. Ландарєва; відп. за вип. В. О. Сидоренко. – Електрон. текст. дані. – Полтава, 2018. – Назва з екрана.

 2. Стороженко Леонід Іванович [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / Полт. нац. техн. ун-т імені Юрія Кондратюка, Наук.-техн. б-ка ; укладач Л. П. Хіміч ; відп. за вип. В. О. Сидоренко. – Електрон. текст. дані. – Полтава, 2017. – Назва з екрана.

 3. Торяник Михайло Степанович [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / Полт. нац. техн. ун-т імені Юрія Кондратюка, Наук.-техн. б-ка ; упоряд.: Н. І. Ландарєва, О. П. Бригида ; відп. за вип. В. О. Сидоренко. – Електрон. текст. дані. – Полтава, 2017. – Назва з екрана.

 4. Хазін В’ячеслав Йосипович [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / Полт. нац. техн. ун-т імені Юрія Кондратюка, Наук.-техн. б-ка ; уклад.: Н. І. Ландарєва; відп. за вип. В. О. Сидоренко. – Електрон. текст. дані. – Полтава, 2018. – Назва з екрана.

 5. 2017 – рік сталого туризму: бібліогр. покажч. / ПолтНТУ: Наук.-техн. б-ка; уклад. О. П. Бригида. – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – 28 с.

 6. Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація: бібліогр. покажч. / ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка; Наук.-техн. б-ка; уклад. О. П. Бригида. – Полтава : ПолтНТУ, 2017. – 42 c.

 7. Фізичне виховання у вищому навчальному закладі: бібліогр. покажч. / уклад. : Н. І. Ландарєва, відп. за вип. С. П. Сівіцька, В. О. Сидоренко. – Полтава : ПолтНТУ, 2017. – 117 с.

 8. Термінологія у підготовці сучасного спеціаліста: бібліогр. покажч. / уклад.: Н. І. Ландарєва, відп. за вип. С. П. Сівіцька, В. О. Сидоренко. – Полтава : ПолтНТУ, 2017. – 74 с.

 9. Платонов Євген Володимирович [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / Полт. нац. техн. ун-т імені Юрія Кондратюка, Наук.-техн. б-ка ; упоряд.: Н. І. Ландарєва, О. П. Бригида ; відп. за вип. В. О. Сидоренко. – Електрон. текст. дані. – Полтава, 2017. – Назва з екрана.

 10. Бібліографічний покажчик наукових та навчально-методичних праць викладачів кафедри українознавства, культури та документознавства Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (до 25-річчя діяльності кафедри) / упоряд. Ю.О. Комлик; відп. ред. І.Г. Передерій. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – 160 с.

 11. Організація виховного процесу у вищому навчальному закладі: система, досвід, інновації : бібліогр. покажч. / уклад. : Н. І. Ландарєва, відп. за вип. С. П. Сівіцька, В. О. Сидоренко, вступ. слово Н. К. Кочерга. – Полтава : ПолтНТУ, 2016. – 105 с.

 12. Сухе будівництво: бібліогр. покажч. / уклад. Л. П. Хіміч; ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка; Наук.-техн. б-ка. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – 29 с.

 13. Інформаційні технології в навчальному процесі: наук. бібліогр. покажч. л-ри / ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка; Наук.-техн. б-ка; уклад. Р. М. Литвиненко. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – 30 с.

 14. Геологія – наука про склад, будову та закономірності розвитку Землі: бібліогр. покажч. л-ри / Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка; Наук.-техн. б-ка; уклад.: О. П. Бригида .– Полтава: ПолтНТУ, 2016 – 23 с.

 15. Зелена архітектура: бібліогр. покажч. / уклад. Л. П. Хіміч; ПолтНТУ; Наук.-техн. б-ка. - Полтава: ПолтНТУ, 2016. - 33 c.

 16. Іншомовна освіта: бібліогр. покажч. / уклад.: Н. І. Ландарєва. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – 90 с.

 17. Науково-технічна бібліотека Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка на сторінках періодичних видань: ретроспективний бібліографічний покажчик / уклад.: Н. І. Ландарєва; відп. за вип. В. О. Сидоренко. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – 55 с.

 18. Мистецтво спілкування: бібліогр. покажч. / уклад.: Н. І. Ландарєва. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – 42 с..

 19. Природокористування та навколишнє середовище: бібліогр. покажч. / ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка; Наук.-техн. б-ка; уклад.: Р. М. Литвиненко. – Полтава, 2015. – 25 с.

 20. Дерев’яне будівництво : бібліогр. покажч. / ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка,  Наук-техн. б-ка; / уклад.: Л.П. Хіміч – Полтава, 2015. – 27 с.

 21. Земельні відносини. Землекористування: бібліогр. покажч. / ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка; Наук–техн. б-ка; уклад.: Л.П. Хіміч. – Полтава, 2015. – 39 с.

 22. Позивні третього трудового семестру: студентські будівельні загони Полтавського інженерно-будівельного інституту: ретроспект. наук. бібліогр. покажч. / ПолтНТУ; Наук.-техн. б-ка; уклад. О.П. Бригида; вступ. ст. О.П. Бригиди. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – 36 с.

 23. Для того нам юність дана: історія студентства Полтавського інженерно-будівельного інституту: наук.-бібліогр. покажч./ ПолтНТУ; Наук.-техн. б-ка; уклад.: О.П. Бригида. – Полтава: ПолтНТУ, 2015.- 20 с.

 24. Cучасне діловодство: бібліогр. покажч. / ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка; Наук.-техн. б-ка; уклад.: Р. М. Литвиненко. – Полтава, 2014. – 22 с.

 25. Автореферати і дисертації ПолтНТУ: бібліогр. покажч./ уклад.: Л.П.Хіміч.- Полтава, 2014.- 49 с.

 26. Микола Гоголь – міра народності і геніальності: бібліогр. покажч. / уклад.: О.П. Бригида. – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – 50 с.

 27. Василь Стус - людина совісті та кришталево - чистої душі: Бібліогр.показчик. - Полтава: ПолтНТУ, 2013. - 7с.

 28. Видатний класик педагогіки - В.О.Сухомлинський: Бібліогр. покажчик. - Полтава: ПолтНТУ, 2013. - 13с.

 29. Вода - стратегічний потенціал України: Бібліогр. покажчик. - Полтава: ПолтНТУ, 2013. - 8с.

 30. Садово-паркове будівництво: Бібліогр. покажчик. - Полтава: ПолтНТУ, 2013. - 7с.

 31. Туристичний потенціал України: Бібліогр. покажчик. - Полтава: ПолтНТУ, 2013. - 8с.

 32. 1025-річчя Хрещення Київської Русі: Бібліогр. покажчик. - Полтава: ПолтНТУ, 2013. - 5с.

 33. Будинки розповідають: наук. бібліогр. покажчик л-ри . ПолтНТУ ім. Ю Кондратюка; Наук. - техн. б-ка; уклад.: О.П. Бригида. - Полтава, 2012. - 5с.

 34. Інформаційне забезпечення виховної роботи науково-педагогічних працівників із студентами: бібліогр. покажч. / уклад.: О.П. Бригида, Н.К. Кочерга. - Полтава : ПолтНТУ, 2010. -9 с.

 35. Вшануймо і полеглих, і живих, їх імена навіки збережемо… : Бібліогр. покажч. л-ри за 2005-2010 рр. / ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка. Наук.- техн. б-ка; Уклад. Л. П. Хіміч.- Полтава, 2010.- 6 с.

 36. Горда совість нації : До 80- річчя Ліни Костенко: Бібліогр. покажч. л-ри за 2005- 2010рр. / ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка. Наук.-техн. б-ка; Уклад. Л. П. Хіміч.- Полтава, 2010.- 4 с.

 37. Пилип Орлик і його Конституція : Бібліогр. покажч. л-ри за 2005-2010 рр. / ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка. Наук.- техн. б-ка ; Уклад. Л. П. Хіміч. – Полтава, 2010.- 4 с.

 38. Економіка Полтавщини: бібліографічний покажчик / уклад. О.П. Бригида. Полтава: ПолтНТУ, 2010.­­ - 5 с.
 39. Кераміка: магія вогню та глини: бібліографічний покажчик / уклад. О.П. Бригида. –  Полтава: ПолтНТУ, 2010. - 8 с.  

 40. Молодь- за розвиток самоврядування : Бібліогр. покажч. л- ри  за 2005- 2009 рр. / ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка. Наук.- техн. б-ка ; Уклад. Л. П. Хіміч.- Полтава , 2009.- 5 с.

 41. Асфальтобетон і бітуми в дорожньому будівництві: Реком. бібліогр. показч. л-ри за 2005-2008 рр. /ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка. Наук.-техн. б-ка; уклад. О.П. Бригіда. – Полтава, 2009. – 5с.

 42. Мазепа І.С. – славний гетьман України: Реком. бібліогр. показчик. л-ри за 2005-2009 рр. /ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка. Наук.-техн. б-ка; уклад. О.П. Бригіда. – Полтава, 2009. – 4с.

 43. Наш Гоголь: Реком. бібліогр. показчик. л-ри за 2005-2009 рр. /ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка. Наук.-техн. б-ка; уклад. О.П. Бригіда. – Полтава, 2009. – 7с.

 44. Видобування нафти та газу: Бібліогр. покажч. л-ри за 1980-2006 рр. / ПолтНТУ ім. Ю.Кондратюка. Наук.- техн. б-ка; Уклад. О.П. Бригіда. – Полтава, 2007. – 5 с. Гендер: реалії та перспективи в українському суспільстві: Бібліогр. покажч. л-ри за 2003-2006 рр. / ПолтНТУ ім.   Ю. Кондратюка. Наук.- техн. б-ка; Уклад. Н.М. Сеник. – Полтава, 2006. – 3 с.

 45. Гідро- та електропривід: Бібліогр. покажч. л-ри за 1991-2006 рр. / ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка. Наук.- техн. б-ка; Уклад.  О.П. Бригіда. – Полтава, 2006. – 4 с.

 46. Життя без наркотиків: Бібліогр. покажч. л-ри за 2003-2007 рр. / ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка. Наук.- техн. б-ка; Уклад. Р.М. Литвиненко. – Полтава, 2007. – 4 с.

 47. Загальне і національне в культурах країн Сходу і Заходу: Бібліогр. покажч. л-ри за 2003-2006 рр. / ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка. Наук.- техн. б-ка; Уклад. Н.М. Сеник. – Полтава, 2006. – 3 с.

 48. Катастрофічний стан екології: Бібліогр. покажч. л-ри за 2000-2007 рр. / ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка. Наук.- техн. б-ка; Уклад. Л.П. Хіміч. – Полтава, 2007. – 5 с.

 49. Масова культура і сучасне студентське життя: Бібліогр. покажч. л-ри за 2005-2006 рр. / ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка. Наук.- техн. б-ка; Уклад. Н.М. Сеник. – Полтава, 2006. – 5 с.

 50. Музеї Полтавщини: Бібліогр. покажч. л-ри за 1969-2006 рр. / ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка. Наук.- техн. б-ка; Уклад. О.П. Бригіда. – Полтава, 2006. – 5 с.

 51. Наукові праці вчених Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка: Бібліогр. покажч. л-ри за 2005 р. / ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка. Наук.- техн. б-ка; Уклад. Р.М. Литвиненко. – Полтава, 2006. – 44 с.

 52. Наукові праці вчених Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка: Бібліогр. покажч. л-ри за 2006 р. / ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка. Наук.- техн. б-ка; Уклад. Р.М. Литвиненко. – Полтава, 2007. – 44 с.

 53. Світло незгасимої зорі: (110-річчю від дня народження Ю.В. Кондратюка присвячується): Бібліогр. покажч. л-ри за 1964-2007 рр. / ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка. Наук.- техн. б-ка; Уклад. Р.М. Литвиненко. – Полтава, 2007. – 8 с.

 54. СНІД: нагальна проблема людства: Бібілогр. покажч. л-ри за 2005-2006 рр. / ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка. Наук.- техн. б-ка; Уклад. Н.М. Сеник. – Полтава, 2006. – 3 с.

 55. Чорнобиль – біль і трагедія українського народу: Бібліогр. покажч. л-ри за 2005-2006 рр. / ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка. Наук.- техн. б-ка; Уклад. Л.П. Хіміч. – Полтава, 2006. – 3 с.

 56. „Я для тебе горів, український народе...” (Пам’яті Василя Симоненка): Бібліогр. покажч. л-ри за 2005-2006 рр. / ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка. Наук.- техн. б-ка; Уклад. Н.М. Сеник. – Полтава, 2006. – 4 с.

 57. „Я син народу, який угору йде...” (До 150-річчя з дня народження Івана Франка): Бібліогр. покажч. л-ри за 1996-2006 рр. / ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка. Наук.-техн. б-ка; Уклад. Н.М. Сеник. – Полтава, 2006. – 5 с.


   

  Науково-технічна бібліотека має такі

  рекомендаційні списки літератури:

   

  1.    Виникнення та сучасні умови функціонування дистанційної освіти.

  2.    Конституція – серцевина законодавства.

  3.    Криза техногенної цивілізації.

  4.    Мікропроцесорне керування.

  5.    „ Не винен я тому, що сумно співаю...” (До 150-річчя з дня народження І. Франка).

  6.    Основи наукових досліджень.

  7.    Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка на сторінках періодичних видань.

  8.    Трубопроводи.

  9.    Туберкульоз: новий погляд на проблему.

Додаткова інформація
Кількість відвідувань сайту: 5637594
Кількість переглядів сторінки: 1291
Сторінка була створена за 0.078 секунд