Витяг

2. Права користувачів 

2.1. Право користування науково-технічною бібліотекою надається:

2.1.1. Студентам, аспірантам, науково-педагогічним працівникам, співробітникам університету, слухачам підготовчого відділення та центру пісдипломної освіти – безкоштовно..

2.2. Всі сторонні читачі мають право користуватися фондами бібліотеки тільки в читальних залах, з дозволу ректора, проректора, директора. Література видається при наявності паспорта. Виносити видання поза межі бібліотеки вищеназваній категорії користувачів суворо забороняється.

2.3. Користувачі бібліотеки мають право:

- користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий аппарат ;

- отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;

- отримувати в тимчасове користування видання із фондів бібліотеки;

- одержувати документи або їх копії через міжбібліотечний абонемент ( далі – МБА );

- одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись мережею Інтернет.

2.4. Користувачі мають право отримувати для опрацювання поза бібліотекою:

2.4.1. Навчальну та навчально-методичну літературу - на час вивчення відповідної навчальної дисципліни ( або навчальний рік на абонементах навчальної та наукової літератури в кількості, що відповідає навчальним планам та програмам), якщо вона є у достатній кількості у фондах бібліотеки.

Примітка. Навчальна література, що користується підвищеним попитом і є в недостатній кількості, видається під заставу документа на строк від 1-го до 15 днів.

2.4.2. Наукову літературу - на 1 місяць, якщо вона є в наявності у фондах більше, ніж в одному примірникові. Кількість примірників не повинна перевищувати:

- науково-педагогічним працівникам, докторантам і аспірантам –20 примірників;

- студентам-дипломникам – 10 примірників;

- іншим категоріям користувачів – 5 примірників.

2.4.3. Нові надходження – у кількості не більше 3-х примірників терміном до 15 днів.

2.4.4. Художню літературу та наукові журнали за минулі роки - у кількості не більше 3.

2.5. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі, іншому обліковому документі або занесені до бази данних користувачів в електронному вигляді.

2.6. Періодичні видання видаються тільки у читальних залах.

2.7. Рідкісні та цінні видання ( цінність визначається бібліотекою з урахуванням року видання, поліграфічного оформлення, кількості примірників); видання до 1945 року; картографічні видання; енциклопедичні та довідкові видання; видання, які знаходяться у бібліотеці в одному примірникові; видання на електронних носіях та матеріали, що надійшли по МБА, видаються тільки у читальних залах.

2.8. Неопубліковані матеріали ( дисертації, автореферати дисертацій, звіти НДР та ін.) видаються з дозволу директора бібліотеки у читальний зал з обов'язковим заповненням книжкового формуляру під документ.

2.9. Дисертації, цінні та рідкісні видання, видання з клеєною оправою, на ламкому папері або пошкоджені видання після оправи на ксерокопіювання не видаються.

2.10. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

2.11. Виносити документи з читальних залів суворо забороняється. Виключення становлять випадки, коли потрібно виготовити ксерокопії ( термін до 30-ти хв.). Контрольний ( єдиний у бібліотеці) примірник з читальної зали не видається.

2.12. Кількість бібліотечних документів, що видаються для опрацювання в читальних залах, не обмежується.

2.13.У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів ко-ристувач має право отримати їх ( або копії ) з інших бібліотек через МБА .

3. Обов'язки користувачів

3.1. Умови запису до бібліотеки.

3.1.1. Для запису до бібліотеки необхідно пред'явити:

  • науково-педагогічним працівникам, співробітникам – службове посвідчення;

  • аспірантам – аспірантське посвідчення з відміткою у поточному році;

  • студентам усіх форм навчання – студентський квиток з чинним терміном дії;

  • слухачам підготовчого відділення та центру післядипломної освіти – залікову книжку;

  • іншим категоріям – паспорт.

                            Примітка. Студентів першого курсу денної та заочної форм навчання записують на абонементи навчальної та наукової літератури згідно списків зарахованих до університету студентів, підготовлених відповідними деканатами і переданих до бібліотеки.

3.1.2. Перед записом до бібліотеки користувач повинен ознайомитися з Правилами користування бібліотекою і підтвердити своє зобов'язання щодо їх виконання підписом на читацькому формулярі.

3.1.3. На підставі поданих документів заповнюється читацький формуляр, реєстраційна картка читача та заносяться дані в БД читачів.

3.1.4.  У разі зміни місця проживання, місця роботи, прізвища тощо, користувач повинен негайно повідомити про це бібліотеку.

3.1.5. Втрата документа, що посвідчує особу, не знімає відповідальності за всі видання, що під нього отримані. У разі втрати студентського квитка користувач повинен негайно повідомити про це бібліотеку, включаючи усі пункти видачі літератури.

3.2. Для користування послугами науково-технічної бібліотеки користувач повинен пред'явити документ, що посвідчує особу ( п.3.1.1.). Передавати посвідчення або студентський квиток іншій особі для обслуговування в бібліотеці суворо заборонено.

3.3. Для отримання видання з фондів бібліотеки користувач повинен заповнити читацьку вимогу, розписатися в протоколі обслуговування ( у пунктах видачі з автоматизованим обслуговуванням) або заповнити книжковий формуляр та розписатися в читацькому формулярі за кожний примірник виданої літератури.

                     Примітка. Протокол обслуговування, читацька вимога, читацький та книжковий формуляр документи,     що    свідчать   про     дату і  факт видачі користувачеві видання з фонду бібліотеки.

3.4. Користувач несе відповідальність за стан та збереження отриманих ним матеріалів за своєчасне повернення отриманих документів до бібліотеки. Користувач повинен бережно ставитися до бібліотечних та матеріально-технічних засобів, меблів та іншого бібліотечного майна.

3.5. При отриманні документів користувач повинен ретельно перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і , в разі виявлення дефектів, повідомити про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документі відповідну службову позначку. Якщо цього не буде зроблено - відповідальність за виявлені в документах дефекти несе читач, який користувався виданням останнім.

3.6. Користувачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть матеріальну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.

3.7. В разі пошкодження матеріально-технічних засобів, меблів та іншого бібліотечного майна користувач має відшкодувати вартість ремонту ( за погодженням з адміністративно-господарською частиною університету).

3.8. В разі втрати або пошкодження друкованих чи інших матеріалів з бібліотечного фонду користувач зобов’язаний відшкодувати їх:

- примірником того ж видання;

- якісною копією;

- або замінити рівноцінною ( за погодженням з директором бібліотеки).

    Примітка. У разі неможливості такої заміни користувач має відшкодувати вартість втраченого видання, виходячи   з реально   існуючих  на момент втрати цін.

   Примітка. Повернути взамін пошкодженої або загубленої книжки її ксерокопію дозволяється лише в разі неможливості її придбання.

  Примітка. При втраті особливо цінних для бібліотеки видань, якщо номінальна вартість втраченого ( пошкодженого) видання значно нижче фактичної, спосіб розрахунку та його кратність визначається бібліотекою окремо за кожне видання в залежності від його цінності, або за цінами, що визначені каталогами-прейскурантами на закупівлю і продаж букіністичних, антикварних, інших видань та умовами застосування цих цін.

Заміна втраченого чи пошкодженого документу здійснюється згідно “Інструкції про порядок заміни видань, загублених користувачами бібліотеки“.

Вартість пошкоджених чи загублених видань та інших матеріалів визначаються за цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки з урахуванням індексації вартості фондів.

При втраті особливо цінних для науково-технічної бібліотеки документів, якщо номінальна вартість втраченого ( пошкодженого) документу значно нижчи фактичної, спосіб розрахунку та його кратність визначається бібліотекою окремо за кожне видання залежно від його цінності.

В тому випадку, коли користувач відмовляється відшкодувати збиток за загублений або зіпсований документ, вартість його утримується у судовому порядку.

3.9. Користувач, який порушує правила користування науково-технічною бібліотекою ( самовільне винесення видань з читальної зали, порушення термінів користування, самовільне використання комп’ютерів бібліотеки не з навчальною метою, порушення інших правил ), позбавляється права користування всіма пунктами строком від 1-го до 3-х місяців. В БД користувачів та читацькому формулярі робиться запис про порушення.

Матеріали про порушення окремими користувачами правил користуван-ня науково-технічною бібліотекою передаються на розгляд до деканатів університету, у студентські групи, трудові колективи.

3.10. На час літніх канікул студенти повинні повернути до бібліотеки всі видання. Студенти 1- 4-х курсів денної форми навчання ( а студенти архітектур-ного факультету - 1-5-го курсів) напередодні літніх канікул обов'язково повинні підписати обхідний лист на практику. Обхідний лист підписується тільки за умови повної здачі літератури на всі пункти видачі.

3.11. З 1-го вересня читачі зобов'язані пройти перереєстрацію з відміткою в БД користувачів та читацькому формулярі. Науково-педагогічні працівники та співробітники університету для перереєстрації повинні пред'явити всі видання, що за ними числяться та подовжити ( при потребі ) термін користування ними.

3.12. Читачі, що не пройшли перереєстрацію, вважаються боржниками і не обслуговуються в жодному підрозділі бібліотеки.

3.13. При вибутті з університету користувач зобов'язаний до отримання диплому чи трудової книжки повернути до науково-технічної бібліотеки всі отримані ним документи і підписати обхідний лист на всіх пунктах видачі.

3.14. Користувачі мають дотримуватися тиші та чистоти в бібліотеці.

3.15. Користування мобільними телефонами у читальних залах суворо забороняється.

3.16. При роботі на комп’ютерах бібліотеки не дозволяється користуватися flesh-картами та іншими зовнішніми носіями інформації, копіювання лише за дозволом чергового бібліотекаря чи бібліографа.

3.17. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване викорис-тання створених бібліотекою баз даних, інших об'єктів інтелектуальної влас-ності згідно із законодавством.

Додаткова інформація
Кількість відвідувань сайту: 5635671
Кількість переглядів сторінки: 1393
Сторінка була створена за 0.042 секунд