Директор науково-технічної бібліотеки

              Сидоренко Валентина Олегівна

 

  Години роботи:  Щодня з 8.00 до 17.00;

 

                             П’ятниця з 8.00 до 15.45;

                             Перерва з 12.00 до 12.45;
                             Субота, неділя – вихідні.   

 

Відділ комплектування та наукової обробки документів

Зав. відділу: Ліснича  Олена Миколаївна

Години роботи: Щодня з 8.00 до 17.00;

                              П’ятниця з 8.00 до 15.45;

                              Перерва з 12.00 до 12.45; 
                              Субота, неділя – вихідні.

Відділ комплектування та наукової обробки документів забезпечує комплектування фонду бібліотеки відповідно до профілю університету та інформаційних потреб усіх категорій користувачів.

Оформлює передплату на вітчизняні та закордонні періодичні видання.

Веде облік документів, що надійшли до бібліотеки і вилучені з фонду. Здійснює каталогізацію та систематизацію поточних надходжень, створення бібліографічних записів.

Надає допомогу науково-педагогічним працівникам та студентам з індексування наукових праць за таблицями УДК і ББК.

Надає інформацію щодо забезпечення навчальних дисциплін підручниками та навчально-методичними посібниками.

Створює базу даних "Електронний каталог" як на нові надходження, так і на видання минулих років.

Надає консультаційну допомогу з питань роботи в АБІС "UniLib".

 

Відділ зберігання фондів

 

Години роботи:  Щодня з 8.00 до 17.00;

                                П’ятниця з 8.00 до 15.45;

  Перерва з 12.00 до 12.45;

                        Субота, неділя – вихідні.

Інформаційно - бібліографічний відділ

Завідувач відділу: Бригіда Ольга Павлівна.

Години роботи: Щодня з 8.00 до 17.00;

                              П’ятниця з 8.00 до 15.45;

                              Перерва з 12.00 до 12.45; 
                              Субота, неділя – вихідні.

 

Відділ :

 • виконує усі види довідок у режимі : запит – відповідь, а також довідки з ретроспективним пошуком для наукової роботи;

 • складає бібліографічні покажчики і списки літератури на замовлення кафедр з використанням Інтернет;

 • проводить заходи щодо пропаганди фонду науково-технічної бібліотеки (перегляди та інформаційні огляди літератури);

 • проставляє шифри УДК, ББК;

 • редагує списки наукових видань;

 • проводить заняття з пропаганди та навчання бібліотечно–бібліографічних знань.

 

Відділ обслуговування користувачів

Завідувач відділу: Шумейко Оксана Вікторівна

Відділ обслуговування здійснює інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування всіх категорій користувачів бібліотеки через систему абонементів та читальних залів. Це найбільший відділ бібліотеки, у фондах якого зосереджено підручники, навчальні посібники, довідники і словники, наукову та художню літературу, методичні посібники, видані кафедрами університету, періодичні видання. До складу відділу входять 5 абонементів, 4 читальні зали, міжбібліотечний абонемент, сектор культурно-просвітницької роботи.

Основні функції відділу:

 • Організація обслуговування користувачів на всіх пунктах видачі;

 • Організація фонду згідно з навчальними планами, програмами та тематикою наукових досліджень університету, аналіз ефективності його використання;

 • Пропаганда та розкриття бібліотечно-інформаційних ресурсів як традиційними методами, так і з застосуванням комп'ютерних технологій;

Абонементи

Абонемент на архітектурному факультеті

 

Години роботи: Щодня з 8.00 до 17.00;

Перерва з 12.00 до 12.45;

Субота, неділя – вихідні.

Здійснює обслуговування студентів та науково-педагогічних працівників архітектурного факультету. У фонді представлені унікальні вітчизняні та іноземні видання з питань архітектури, будівництва, містобудування, образотворчого та декоративно-вжиткового мистецтва та суміжних галузей – історії, культури, етнографії, археології. На замовлення кафедр працівники абонементу проводять змістовні перегляди літератури за тематикою курсових та дипломних робіт.

Абонемент навчальної літератури

 

Години роботи: Щодня з 8.00 до 18.00, без перерви; 
                               Субота: з 9.00 до 16.00;

                              Неділя – вихідний.
 

    Абонемент навчальної літератури забезпечує бібліотечно-бібліографічне обслуговування навчальною літературою всі категорії користувачів: науково-педагогічних працівників, аспірантів, магістрів, студентів, слухачів центру післядипломної освіти та співробітників університету.

Основні завдання абонементу:

 • первинний запис студентів до бібліотеки;

 • ознайомлення їх з правилами користування бібліотекою;

 • ефективне бібліотечно-бібліографічне обслуговування навчальною літературою, її пропаганда та рівномірний розподіл;

 • аналіз забезпечення студентів підручниками, навчальними посібниками та навчально-методичною літературою.

Абонемент пропонує користувачам також навчально-методичну літературу кафедр університету ( тис. прим.)

Для покращення обслуговування на абонементі видача літератури здійснюється за формами:

 • комплектами навчальних посібників, під час масової видачі, забезпечуються тільки студенти 1-х курсів;

 • старші курси можуть отримати підручники за особистим запитом;

 • бажаючі можуть замовити підручники за попереднім замовленням (без черги) та отримати їх у другій половині дня або у зручний для них час.

Працівники абонементу слідкують за строками повернення літератури та ведуть роботу з боржниками. Література видається на один семестр, по закінченні якого користувачі повинні повернути всі видання, або продовжити строк користування на наступний семестр.

Абонемент наукової літератури

Години роботи: Щодня з 8.00 до 19.00, без перерви; 
                              Субота: з 9.00 до 16.00;

                              Неділя – вихідний.

    Абонемент наукової літератури забезпечує бібліотечно-бібліографічне обслуговування науковою, науково-популярною та навчальною літературою всі категорії користувачів: науково-педагогічних працівників, аспірантів, магістрів, студентів, слухачів центру післядипломної освіти та співробітників університету.

   Абонемент забезпечує поглиблене вивчення навчальних дисциплін, надає додаткову літературу для написання рефератів, навчальну літературу до виконання курсових, магістерських та дипломних робіт. Надає допомогу у підборі літератури для наукової роботи. Здійснює видачу літератури “на заняття”. Крім наукової та навчальної літератури фонд абонементу має літературу на іноземних мовах; дисертації, захищені у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка; цінні та рідкісні видання, нормативно-технічну літературу ( СНиП, ЕНиР ).

Обслуговування здійснюється в автоматизованому режимі за допомогою програми “ Університетська бібліотека “UniLib”.

На абонементі постійно експонуються книжкові виставки нових надходжень, тематичні виставки до знаменних і пам’ятних дат.

 

Абонемент у навчально-методичному центрі дистанційної та післядипломної освіти


 

 

Години роботи: Щодня з 8.00 до 17.00;

                              П’ятниця з 8.00 до 15.45;

Перерва з 12.00 до 12.45;

Субота, неділя – вихідні. 

Забезпечує інформаційно-бібліотечне обслуговування фахівців післядипломної перепідготовки та підвищення кваліфікації зі спеціальностей, безпосередньо пов’язаних з профілем університету, а також слухачів підготовчого відділення для вступу до університету.

 

Абонемент художньої літератури

Години роботи: Щодня з 8.00 до 17.00;

                               П’ятниця з 8.00 до 15.45;

                               Перерва з 12.00 до 12.45; 
                               Субота, неділя – вихідні.

Абонемент художньої літератури обслуговує науково-педагогічних працівників, аспірантів, співробітників університету, студентів денної форми навчання. У фонді широко представлена як українська та світова класична художня література, так твори сучасних авторів. Також абонемент пропонує книги та періодичні видання з літературознавства, естетики, фізичної культури, спорту та туризму.

Путівником по фонду є система каталогів і картотек, що  розташовані на абонементі, а також загальні каталоги.

На абонементі діє сектор культурно-виховної роботи, який здійснює організацію і проведення культурно-виховних заходів у бібліотеці, що сприяють пропаганді української та світової культури, допомагають ширше розкрити фонди бібліотеки у забезпеченні навчально-виховного процесу. Для цього використовуються різні форми і методи роботи:

 • конференції, літературні вечори, диспути, огляди літератури;

 • тематичні та календарні виставки, відкриті перегляди літератури тощо;

 • інформування про цікаві та знаменні події в житті бібліотеки, університету у засобах інформації та на сайтах університету і бібліотеки.

 

Читальні зали

Читальна зала економічної та юридичної літератури

Години роботи: Щодня з 8.00 до 19.00, без перерви;

                              Субота: з 9.00 до 16.00;

                              Неділя – вихідний.

             Обслуговує студентів факультету економіко-інформаційних технологій і управління, фінансово-економічного факультету, Центру післядипломної освіти, науково-педагогічних працівників.

Фонд читальної зали складається з літератури з історії економічних та правових вчень, теоретичних основ економіки і права, законодавчих матеріалів, найновіших видань з економічного аналізу, маркетингу, менеджменту, банківської справи та фінансів, бухгалтерського обліку й аудиту, різних галузей права та юриспруденції.

Працівники читальної зали виконують бібліографічні довідки різної складності з усіх питань, що стосуються.

 

Зала електронних ресурсів

 

Години роботи: Щодня з 8.00 до 17.00;

                              П’ятниця з 8.00 до 15.45;

Перерва з 12.00 до 12.45;
 

Субота, неділя – вихідні.

Зала електронних ресурсів надає можливість студентам та науково-педагогічним працівникам університету працювати з інформацією в електронному вигляді і отримати широкий доступ до інформаційних ресурсів. Зала електронних ресурсів здійснює всебічне інформаційне обслуговування користувачів, зокрема надає їм можливості роботи з електронним каталогом; повнотекстовими документами електронної бібліотеки; базами даних на СD-дисках; інформаційними ресурсами мережі Інтернет.

Зала електронних ресурсів на 20 робочих місць, під’єднана до локальної мережі університету, надає послуги:

 • пошук літератури в електронному каталозі (ЕК): у програмі «Університетська бібліотека (UniLib)» та на сайтах бібліотеки і університету; та базах даних (БД) бібліотеки;

 • пошук та робота з електронними варіантами навчально-методичних видань викладачів ПолтНТУ;

 • пошук та робота з web-сайтами університету та бібліотеки;

 • робота з електронними бібліотеками, електронними каталогами, базами даних бібліотек України, Росії та світової спільноти;

 • надання доступу до мережі Інтернет;

 • надання доступу до електронної пошти;

 • робота з електронними підручниками, словниками та CD-дисками до книг та журналів;

 • проведення презентацій, електронних екскурсій, семінарів, конференцій, занять за допомогою електронних засобів навчання;

 • проведення заходів з підвищення кваліфікації співробітників бібліотеки;

 • консультації з питань комп'ютерних бібліотечних технологій.

Універсальна читальна зала

Години роботи: Щодня з 8.00 до 19.00, без перерви; 
                              Субота: з 9.00 до 16.00;

                              Неділя – вихідний.
 

             Фонд читальної зали універсальний за змістом. Включає літературу з суспільних наук: філософії, соціології, психології, політології, історії; мовознавства ( ділова українська мова, іноземні мови); природничонаукових дисциплін; хімічних технологій, технології металів; інженерної справи, електротехніки та електроніки; санітарної техніки; техніки засобів транспорту; будівництва, метрології і стандартизації; комп’ютерних наук та технологій, архітектури і мистецтва.

Обслуговування користувачів здійснюється на основі документів підвищеного попиту: це, насамперед, довідники, підручники та навчальні посібники, нові видання з актуальних питань вищої школи, науки та виробництва. Щорічно надходить близько 100 назв періодичних видань.

Крім літератури на паперових носіях у читальній залі можна працювати з електронними ресурсами.

У разі відсутності у фондах бібліотеки необхідних видань, науково-педагогічні працівники можуть скористатися послугами міжбібліотечного абонементу.

Обслуговування здійснюється в автоматизованому режимі за допомогою програми “ Університетська бібліотека “UniLib”.

 

Читальна зала нормативно-технічної літератури

Години роботи: Щодня з 8.00 до 18.00, без перерви; 

                          Субота, неділя – вихідний.

Читальна зала здійснює забезпечення навчального та науково-дослідного процесів нормативно-технічною літературою. До послуг користувачів:

Нормативні документи (НД) по стандартизації:

     1)  Міждержавні стандарти (ГОСТ).

     2)  Стандарты СЭВ (СТ СЭВ) (НД колишнього СРСР).

     3) Державні (національні) стандарти України (ДСТУ):

        -  ДСТУ – державні стандарти, затверджені Держстандартом України;

        -  ДСТУ Б – державні стандарти в галузі будівництва та будівельних матеріалів, які затверджені Держбудом України;

        -  ДСТУ ГОСТ;

        -  ДСТУ ISO – державні стандарти, через які впроваджено стандарти Міжнародної організації з стандартизації ( ISO );

        -  ДСТУ EN;

        -  ДСТУ IES.

     4)  Государственные стандарты (ГОСТ) (НД колишнього СРСР).

     5)  Государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ Р).

     6)  Державні класифікатори (ДК).

Нормативні документи у галузі будівництва:

     1)  Державні (національні) будівельні норми України (ДБН).

     2)  Строительные нормы (СН) (НД колишнього СРСР).

     3)  Строительные нормы и правила (СНиП) (колишнього СРСР).

     4)  СНУ, ЕРУ.

     5)  Строительные нормы (СН) (НД колишньої УРСР).

     6)  Общесоюзные нормы технологического проектирования (ОНТП) (НД колишнього СРСР).

     7)  Ведомственные строительные нормы (ВСН) (відомчі НД колишнього СРСР).

     8)  Ведомственные нормы технологического проектирования (ВНТП).

     9)  Правила устройства електроустановок (ПУЭ) (НД колишнього Міненерго СРСР).

Допоміжна література (посібники до СНиП, ДБН, довідники, руководства, рекомендації).

Промислові каталоги.

СК, Серії, ТП.

Періодичні видання:

     1)  Інформаційні видання Держстандарту України.

     2)  Інформаційний покажчик „Стандарти”.

     3)  Науково-технічний журнал „Стандартизація, сертифікація, якість”.

     4)  Інформаційно-аналітичний огляд – журнал „Будівництво і стандартизація”.

     5)  Научно-технический сборник „Все о качестве. Зарубежный опыт”.

     6)  Інформаційний бюлетень з міжнародної стандартизації.

 

Науково - методичний відділ

 

Зав. відділу: Ландарєва Наталія Іванівна

Години роботи: Щодня з 8.00 до 17.00;

                              П’ятниця з 8.00 до 15.45;

                              Перерва з 12.00 до 12.45; 
                              Субота, неділя – вихідні.

Науково-методичний відділ:

-  здійснює науково-методичне забезпечення діяльності науково-технічної бібліотеки;

- створює інструктивно-методичні матеріали і документи, що регламентують роботу бібліотеки;

- організовує систему підвищення кваліфікації співробітників бібліотеки;

- забезпечує інноваційну діяльність бібліотеки;

- здійснює методичний моніторинг досягнень сучасної бібліотечної теорії та практики та впровадження цих досягнень у бібліотечну практику;

- організовує і проводить дослідження, що стосуються роботи бібліотеки, якості обслуговування користувачів, якісного використання фонду тощо.

Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення діяльності бібліотеки

 

Години роботи: Щодня з 8.00 до 17.00;

                                    П’ятниця з 8.00 до 15.45;

      Перерва з 12.00 до 12.45;

            Субота, неділя – вихідні.

Додаткова інформація
Кількість відвідувань сайту: 5637604
Кількість переглядів сторінки: 9562
Сторінка була створена за 0.093 секунд